Կայքի Քարտեզ | Ընդգրկել սիրված կայքերի ցանկում
Գլխավոր Մեր Մասին Ծառայություններ Հաշվետվություններ Հաճախորդի Իրավունքները Կարգավորում Հետադարձ Կապ  
Անվճար խորհրդատվություն ուղղված բիզնեսի զարգացմանը
Հարգելի հաճախորդ,
վարկերի կամ լիզինգի վերաբերյալ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 060 44 6006 հեռախոսահամարով:
Մեր մասնագետները հնարավոր սեղմ ժամկետներում կպատասխանեն Ձեզ հետաքրքրող հարցերին:
Ձեր տրվող հարցը կարող է պարունակվի հաճախ տրվող հարցեր բաժնում:
Թեմա`
Հարց`

Ուղարկողի տվյալներ`
Անուն`
Կազմակերպության անվանում`
Էլ-փոստ`
Հեռախոս`
Հաճախ տրվող հարցեր


1.    Ինչ է նշանակում ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգը)

Ֆինանսական վարձակալությունը (լիզինգը) իրենից ներկայացնում է ֆինանսական միջոցների ներդրում, որտեղ լիզինգատուն պարտավորվում է որպես սեփականություն ձեռք բերել պայմանագրում ամրագրված գույքը կոնկրետ վաճառողից և տրամադրել այն լիզինգառուին` ժամանակավոր օգտագործման` հետագայում գնման իրավունքով, որի դիմաց լիզինգատուն ստանում է ժամանակացույցով սահմանված վարձավճարներ:

2.    Որն է լիզինգի պայմանագիրը

ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում լիզինգի սահմանումը տրված է հետևյալ կերպ. ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վարձակալի նշած գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել վարձակալի կողմից որոշած վաճառողից և վճարի դիմաց հանձնել վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը

3.    Ով է կարող հանդիսանալ լիզինգի առարկայի մատակարար

"Ագրոլիզինգ ԼՎԿ" ՍՊԸ-ն համագործակցում է ինչպես տեղական մատակարարների հետ, այնպես էլ միջազգային արտադրող կազմակերպությունների հետ:

4.    Կարող է արդյոք հաճախորդը մարել վարկը սահմանված ժամկետից շուտ

Հաճախորդը կարող է մարել վարկը ցանկացած ժամանակ, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն հաշվարկվում: Վարկի տոկոսը հաշվարկվում է վարկի մնացորդի վրա:

5.    Վարկավորման դեպքում ինչն է կարող հանդիսանալ գրավի առարկա

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ ինչպես անշարժ և շարժական գույքը, այնպես էլ սարքավորումներ, տեխնիկա, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, այլ գույք:

Մենք տրամադրում ենք վարկեր և լիզինգ բոլոր մարզերում
Անվճար խորհրդատվություն ուղղված բիզնեսի զարգացմանը
On-line հայտի լրացում
Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Ֆինանսներ բոլորի համար